• Zwroty i reklamacje

– Klient, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 tygodni od daty wydania mu danego towaru.

 

– Spółka w ciągu 14-stu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  


– Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu i opisem, w którym Klient przedstawia czego dochodzi w reklamacji.  


– Produkt należy odesłać na adres Spółki za pośrednictwem poczty lub firmą kurierską. Na przesyłce należy dodać opis REKLAMACJA.

 

– W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (na korzyść Klienta) – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14-stu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  


– Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.  

  • Sklep zamknięty